Proč trvá tak dlouho, než se náš PC vypne?

Představte si situaci, kdy je opravdu pozdě večer a vaši rodiče, nebo popřípadě partner se zrovna vrátil domu a vy nechcete, aby vás "zase" zastihnul u počítače. Rychlostí blesku mačkáte tlačítko "vypnout", ale ještě před tím, než se počítač plně vypne prochází takovou fází před samotným ukončením činnosti systému. Proč je tomu tak?

čas, aktualizace

Ve vašem systému při zapínání dochází ke spouštění důležitých aplikací pro hladký běh systému. Po celou dobu, co počítač používáte tyto aplikace běží na pozadí. A vy o tom ani nemusíte vědět. Každopádně, tyto aplikace během činnosti systému ukládají informace, řídí je, nebo mažou. Takže je třeba, aby někdo dal těmto aplikacím rozkaz, že už je třeba ukončit svou činnost. Ty se přizpůsobí a začnou se vypínat v okamžiku, kdy stisknete tlačítko "vypnout". Kdyby tento proces neexistoval, nebo byste vytáhli počítač ze zásuvky bez varování, mohlo by se stát, že by tyto aplikace přestaly fungovat, nebo by neměly dodělanou práci. Což by mohlo způsobit chyby na disku či v registrech.

Právě chyby na disku jsou celkem velkým riskem při tom, když vám třeba vypadne proud a vy máte zrovna zapnutý počítač. Zapisovací "hlavice" na disku na něj zapisuje a také z něj čte nepřetržitě data. Když zrovna bude data zapisovat a dojde k neplánovanému vypnutí, může se stát, že si disk fyzicky poškodíte, nebo může dojít ke korupci některých dat (například si nebudete schopni otevřít některý soubor).
klávesnice, systém PC

Také když ve vašem počítači probíhají aktualizace, systém vás i žádá, abyste ho nevypínali, nebo si zajistili (pro notebooky) připojení k elektrické síti. Právě při aktualizacích dochází k důležitým systémovým úpravám, které nemusíme ani na první pohled spatřit. Přerušení chodu systému, když se aktualizuje, může mít fatální následky, které mohou způsobit to, že si nebudete moci váš počítač již zapnout.
načítání, kolečko

Takže raději těch pár chvil při aktualizacích nebo vypínaní počkejte, než abyste pak museli řešit vzniklé problémy.