Vyjednejte to s jednateli

Každá právnická osoba musí mít statutární orgán, jehož můžete či nemusíte být členem, předpokládám ale, že pokud vlastníte nějakou pěknou firmu, tak se tam určitě občas ukážete. A každá taková právnická osoba musí mít svého jednatele, tedy člověka, který jménem společnosti vystupuje navenek, zkrátka profesionálního manažera, byznysmena. Někdy je to přímo společník, někdy se na valné hromadě přijme smlouva o výkonu funkce jednatele a dosadí se tam nějaký pěkný štramák ze zahraniční univerzity, který na to všechno má ty svoje tabulky.
business plán 

Co když ale neplní povinnosti?

Může se stát, že se občas jednatelem stane, no, jak to říci, trošku nekompetentní člověk, který viděl byznys leda v televizi v seriálu nebo si zkusil zahrát některou ze tvůrčích her na počítači. I když má několikero titulů, kromě akademického i několik profesních, můžete se stát, že zkrátka není ten pravý pro praktický život. Člověk si říká, vždyť on to nemohl vědět, to by nikdo nevěděl nebo on za to nemůže, že nám přece nezaplatili. To není až taková pravda, protože dle nového občanského zákoníku a také zákona o obchodních korporacích, musí každý jednatel jednat dle svého nejlepšího úmyslu a s nejvyšší pečlivostí řádného hospodáře. Kromě loajality společnosti tam také patří i například neuzavírání špatných obchodních smluv a osobní zodpovědnost za takové excesy, které by rozumný a pečlivý hospodář nikdy neudělal. Proto v mnoha nadnárodních firmách jsou manažeři nejen povinni podstupovat některá obchodní rizika, ale pokud úmyslně uzavřou každou smlouvu na rohu ulice, může se taky stát, že zaplatí nejen celým majetkem, ale také svou pověstí a místem.
skupina pracovníků 

Jednatel je společník?

Vždycky ho můžete slušně poprosit na valné hromadě, jestli by si třeba nechtěl odpočinout nebo přenechat to někomu zkušenějšímu – pokud by se vzpouzel, můžete hlasovat a přehlasovat ho. Samozřejmě, pokud jste jediný vlastník a také jednatel, těžko se vám bude při nesprávném nakládání se jměním právnické osoby. Ten totiž, i když jste jediný, nepatří tak úplně vám. Proto si dávejte pozor! A čtěte ty zákony.