Vyjednejte to s jednateli

Každá právnická osoba musí mít statutární orgán, jehož můžete či nemusíte být členem, předpokládám ale, že pokud vlastníte nějakou pěknou firmu, tak se tam určitě