Naučíme děti anglicky zábavnou formou


Rádi byste, aby se vaÅ¡e dÄ›ti orientovali ve svÄ›tÄ› cizích jazyků a to pokud možno od útlého dÄ›tství? UvÄ›domujete si, že minimálnÄ› bez angliÄtiny se dříve nebo pozdÄ›ji neobejdou? Darujte jim možnost nauÄit se základy velmi zábavným způsobem a pÅ™ihlaste je na naÅ¡e Kurzy angliÄtiny pro dÄ›ti. S výukou dÄ›tí jsme nasbírali nemalé zkuÅ¡enosti, a proto víme, jak pÅ™ipravit vyuÄovací hodinu tak, aby se vaÅ¡i potomci uÄili velmi pÅ™irozenÄ›, bez stresu a hravými metodami. Základy si tak u nás mají možnost osvojit dÄ›ti již od dvou let.

S naší výukou budou vaše děti hovořit anglicky zcela přirozeně

NaÅ¡e Kurzy angliÄtiny pro dÄ›ti jsou pořádány na nÄ›kolika místech v Praze a kurzy jsou obsazovány jen nÄ›kolika málo dÄ›tmi tak, abychom se každému mohli individuálnÄ› vÄ›novat. Kurzy angliÄtiny pro dÄ›ti jsou jedním ze základních vzdÄ›lávacích akcí, které byste svému dítÄ›ti mÄ›li dopřát. A pokud se rozhodnete svěřit do naší péÄe, rozhodnÄ› nebudete litovat. My totiž dokážeme vaÅ¡e dÄ›ti nauÄit hovoÅ™it anglicky zcela pÅ™irozenÄ›, jako by Å¡lo o jeho rodný jazyk.