Proč se říká: „Mají se rádi jako kočka a pes.“

Konflikty mezi psem a kočkou vznikají naprosto přirozeně, už vzhledem k soužití jejich předků v přírodě. Pes i kočka patří mezi šelmy, a každá šelma nerada vidí ve svém revíru nevítanou konkurenci. V divoké přírodě se jedná zejména o konkurenci v boji o kořist a případnou potravu, která je nezbytná k přežití. A ani po dlouhém období domestikace si kočka se psem stále nepadají „kolem krku“ a považují se za konkurenty.
přátelé kočka a pes
Život ve smečce versus život samotářský
Psa člověk vyšlechtil, jak asi správně tušíte, z vlka. Vlk je tvor žijící ve smečkách, ve kterých platí určitá hierarchie a jasné signály, aby všem členům smečky bylo jasné, kdo je komu nadřazen. Pes po vlkovi zdědil celou škálu výrazových prostředků, kterým my lidé dokážeme dobře porozumět. Na rozdíl od psa je kočka samotářské zvíře, a tak se nepotřebuje dorozumívat s ostatními kočkami v takové míře, jako je tomu u psích či vlčích členů smečky. To ovšem neznamená, že by nepoužívala vůbec žádné výrazové prostředky.
pes a kočka na sněhu
Jak správně porozumět gestům zvířat?
Zajímavé je, že podobné gesto může u obou druhů znamenat zcela něco jiného. Například vztyčený ocas u psa znamená většinou nejistotu či potencionální nebezpečí, kdežto o kočky se jedná o projev radosti.
pes a kočka na sluníčku
Další projevy psů a koček:
·         Vrtění ocasem
Pes tak vyjadřuje své veselí a dobrou náladu. Kočka tímto gestem vyjadřuje nervozitu a obavy.
·         Leh na zádech
Pokud si pes lehne na záda, naprosto Vám věří, neboť Vám ukazuje své nejzranitelnější místo. Kočka si lehá na záda, aby se se mohla bránit doslova zuby nehty.
·         Upřený pohled do očí
U psů se může jednat o hrozbu a varování ve smyslu drž se ode mě dál. Kočky si naopak takto dávají najevo, že nemají zlé úmysly.
·         Podání packy
U psa se jedná o přátelské gesto, kdežto kočka takto vyjadřuje poslední varování. Pak už je připravena použít drápky.