Nová komunikace

Datové schránky jistě nejsou ničím, s čím by se někdo z nás ještě nesetkal. Doručují se prostřednictvím nich především písemnosti různých úřadů. Zřídit datovou schránku mají za povinnost osoby právnické, fyzické podnikající, ale může ji vlastnit i osoba fyzická. Nespornou výhodou je rychlé, a ve srovnání s jinými způsoby doručování, i levné zaslání či odeslání dané písemnosti.
část klávesnice.jpg
V jednoduchosti je síla
Úřady v České republice tento způsob přijímání a odesílání dokumentů využívají již několik let. Písemnost je možné si uložit a odesílateli se při kontrole o doručení datové zprávy objeví datum, kdy jste tuto zprávu fakticky přijali. Pozor si dejte na to, pokud se nepřihlašujete denně, může dojít k tomu, že desátým dnem se zpráva považuje za doručenou, aniž byste jí otevřeli a přečetli. Do datové schránky by měl mít přístup pouze ten, kdo je jejím majitelem, je však jen na něm, pokud další osobě svěří přístupové údaje. Pravidlem je, že na jednu společnost smí být zřízena pouze jedna schránka, počet lidí, kteří k ní budou mít přístup, dán není a ani není nijak omezen. Doručená zpráva je uchovávána po dobu tří měsíců. Pro ty, kdo chtějí mít přístup k informacím o pojištění, ať už sociálním nebo důchodovém, jsou určeny datovky, přístup k informacím je tak rychlý a jednoduchý. Stejně tak dokáží ušetřit nezanedbatelné částky těm, kdo často v rámci výkonu své práce potřebují různé výpisy.
ruční práce.jpg
Důležité a nezbytné
Datové schránky se řídí zákonem č. 300/2008 Sb. a jejich používání je specifikován v příslušné vyhlášce.
Zkušební verze
Pokud uvažujete o zřízení datové schránky jako osoba fyzická nebo se chystáte založit firmu a musíte ji mít zřízenou, pak můžete nejdříve zkusit zkušební verzi. Aplikace vás obeznámí se vším, co budete při manipulaci s datovou schránkou potřebovat, ať už při odesílání nebo přijímání písemností v elektronické podobě.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup