Jak naučit děti hospodařit s penězi

Asi není pro některé žádnou novinkou to, že české děti prostě neumějí hospodařit s penězi. Ona to není ani tak jejich vina, když je to nikdy nikdo nenaučil a ani jim to názorně neukázal. Většina rodičů se dětem snaží dávat peníze prostřednictvím kapesného, ale to většinou dětem dávají, až když jsou starší. Podle psychologů by se s tím ale mělo začít již mnohem dříve a to alespoň v době, kdy nastupují do školy.
Mnohdy se stává, že dítě neumí hospodařit s penězi proto, že to neumí ani jeho rodiče. Nejhorší na tom všem je, že finanční gramotnost nezanedbávají školy, ale opravdu rodiče, na které dítě spoléhá a to i v této oblasti.
dvě eura na dlani.jpg
Podle psychologů by děti měli dostávat nějaké to kapesné už v době, kdy začínají chodit do školy, jelikož neznají hodnotu peněz a často chtějí všechno, co vidí. Právě díky kapesnému se to mají naučit.
Zvláštní je, že takové kapesné dostávají i děti ve věku 15 – 18 let. V tomto věku by si mohly přivydělávat samy alespoň na brigádách.
Někteří rodiče mají ještě trochu jiný systém. Svým dětem kapesné nedávají, ale za to jim kupují všechno, co potřebují nebo chtějí.
Pokud začínáte s kapesným, bylo by dobré začít částkou od 50 do 100,-. S touto částkou by si mělo dítě vystačit alespoň na týden. Samozřejmě dát dítěti kapesné ještě nic nevyřeší. Důležitá je také teorie. Každý rodič by měl svému dítku průběžně vysvětlovat, proč kapesné dostává a jak by s ním měl správně naložit.
pokladnička ze sklenice.jpg
V některých rodinách to navíc funguje tak, že si děti v Česku přivydělávají nad rámec kapesného prací na zahradě nebo dostávají nějakou tu odměnu za dobré známky nebo skvělé výsledky ve sportu apod.
Trendem dnešní doby se stalo půjčování peněz mezi školáky. Děti si půjčují obvykle okolo 250,-. Bohužel s půjčováním peněz je spojena také negativní zkušenost, kdy takový dlužník prostě a jednoduše peníze nevrátí. Právě i kvůli tomu je důležité, aby se děti naučili s penězi hospodařit co nejdříve to jen půjde.