Co obnáší pobyt na neschopence?

Když pracující člověk onemocní, řeší to nejednou tím, že si vezme dovolenou. Nemělo by tak tomu sice být, dovolená by měla sloužit k něčemu jinému, ale když takový člověk nechce kvůli prvním několika dnům bez nároku na cokoliv a poté malé nemocenské přicházet o peníze, nejednou se rozhodne právě tak. Přijde o dovolenou, ale finančně netratí.
padající léky

Ovšem někdy se zkrátka také rozhodne, že si neschopenku vezme. Že se nechá zneschopnit (což neznamená, že by pozbyl svých schopností, které kdy měl, zejména pokud byl neschopný vždycky) neboli že se ocitne ve stavu práce neschopných, což je něco docela jiného než případy těch, kdo jsou dlouhodobě práce neschopní pouze z důvodu vlastní lenosti nebo jiné „sociální slabosti“.
rozdělené léky

Takový člověk si posedí v čekárně před ordinací praktického lékaře, na pohotovosti nebo u nějakého specialisty, a nakonec dostane úřední lejstro složené z několika kopií, potvrzující, že může navzdory pracovní době a všem povinnostem vyplývajícím z pracovně-právního vztahu zůstat doma a válet se tam v posteli. Případně i s možností omezených vycházek a nějakými těmi dalšími upřesněními, majícími jediný účel – dát takovému člověku možnost dát se znovu do kupy.
dvě platíčka
Jenže co má vlastně takový člověk dělat celé dny doma? Co tam smí a co nesmí? Konec konců je i za takto strávenou dobu (od čtvrtého dne) „honorován“ a za případná pochybení naopak trestán, a tak by měl vědět, na čem je.

Například vy; ?

a) Coby zaměstnanec platící si měsíčně pojistné na nemocenské pojištění dostáváte čtvrtý až čtrnáctý den pracovní neschopnosti od svého zaměstnavatele náhradu mzdy ve výši šedesáti procent průměrného výdělku za každý pracovní den.
b) Pokud vaše nemoc trvá déle, začnete následně coby zaměstnanec pobírat dávky v nemoci od České správy sociálního zabezpečení, v téže výši, ovšem již za každý kalendářní den.
c) Pokud nejste zaměstnancem, nýbrž osobou samostatně výdělečně činnou, je pro vás nemocenské pojištění dobrovolné. Pokud si ho platíte, dostává se vám při pracovní neschopnosti trvající déle než dva týdny stejné finanční pomoci jako zaměstnancům, pokud ne, máte smůlu.

I na nemocenské však platí „něco za něco“. Musíte tu dodržovat léčebný režim, případně dodržovat vycházky, máte-li tyto od lékaře povolené. A být k zastižení doma, kdykoliv si vás někdo k tomu oprávněný přijde zkontrolovat.

Protože jinak by s tím byly opletačky. Které za tu šedesátiprocentní almužnu nestojí.