Akční nabídka
Bunda CHARLIE - větrovka  Bunda CHARLIE - větrovka
1 040,00 Kč 790,00 Kč  
Bunda FUNCTIONAL  zateplená černo-barevná* Bunda FUNCTIONAL zateplená černo-barevná*
1 890,00 Kč 750,00 Kč  
Bunda FUNCTIONAL letní barevná  Bunda FUNCTIONAL letní barevná
1 890,00 Kč 750,00 Kč  
Bunda FUNCTIONAL letní černo-barevná Bunda FUNCTIONAL letní černo-barevná
1 890,00 Kč 750,00 Kč  
Bunda KONKURENT II    Bunda KONKURENT II
1 890,00 Kč 750,00 Kč  
 
Nákupní košík
Košík je prázdný
 
Nejprodávanější
Šponovky lyžařské PIRO černé  Šponovky lyžařské PIRO černé
1 750,00 Kč 990,00 Kč  
Trenky ACTION Trenky ACTION
325,00 Kč  
Trenky ULTRA Trenky ULTRA
520,00 Kč  
Scampolo ULTRA    Scampolo ULTRA
760,00 Kč  
Bunda FUNCTIONAL  zateplená černo-barevná* Bunda FUNCTIONAL zateplená černo-barevná*
1 890,00 Kč 750,00 Kč  
 

Obchodní podmínky ,

"Obchodní podmínky" a "Reklamační řád" internetového obchodu www.berkner.cz

Provozovatel :
Petra Karlíčková BIVAK SPORT
Bezručova 1151/11, CZ-794 01 KRNOV tel: 604 780 972

IČO: 105 98 626, DIČ: neplátce

Kamenná prodejna: BIVAK SPORT, Albrechtická 29, 794 01 KRNOV
tel.: 604 780 972   IČO 02023156

 

Naše firma BIVAK SPORT,  provozující tento e-obchod v návaznosti na kamennou prodejnu,  má většinu zde nabízeného zboží skladem a  proto jsme tedy schopni zboží ihned dodat.
Internetovým prodejem umožňujeme zákazníkům z jiných regionů zakoupení zajímavého a akčního zboží  bez osobní návštěvy na naší prodejně. 
V kamenné prodejně Vás vždy rádi uvítáme - zboží si můžete odzkoušet a poradí Vám zkušení prodavači.

Obchodní a dodací podmínky

Všechny objednávky přijaté přes internetový e-obchod  jsou považovány za závazné, nejsou-li písemně stornovány ještě v den objednání.
Objednáním zboží zákazník vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zavazuje se k tomu, že se jimi bude řídit..
Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s úplným zněním Obchodních podmínek platných pro internetový obchod www.berkner.cz a cenami platnými v době provedení objednávky.

Dodací lhůta
Jelikož máme většinu nabízeného zboží skladem, bude dodávka předána přepravci nejpozději následující pracovní den po odsouhlasení objednávky - pokud nebude dohodnuto jinak.
Pokud není zboží momentálně skladem, bude zákazník ihned telefonicky nebo e-mailem informován o předpokládaném termínu dodání zboží, nebo jeho náhradě.


Objednávka zboží
Zrušení objednávky ze strany prodejce:
Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- pokud zboží není již skladem - bylo vyprodáno a nebude dále dodáváno
- pokud se výrazně změnila cena zboží - např.změna kurzu Kč.
Pokud taková situace nastane, budeme Vás kontaktovat telefonicky nebo e-mailem a domluvíme se s Vámi na dalším postupu.

Částečné vyřízení objednávky
Pokud nastane situace, kdy některá položka z Vaší objednávky již není skladem, tak na základě dohody Vám zašleme alespoň ty položky, které jsou okamžitě k dispozici.

Zrušení objednávky ze strany kupujícího - odstoupení od kupní smlouvy (bez udání důvodu).
Storno objednávky ze strany kupujícího:
- bez udání důvodu může být provedeno v den objednání před odesláním zboží.
- v souladu s par.53 ods.7 zak.č.40/1964 Sb. má každý zákazník právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dní od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje.
Tato doba slouží k tomu, aby si zákazník mohl zboží prohlédnout - ne k používání uvedeného zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení od smlouvy v této době, žádáme Vás o dodržení všech následujících podmínek:
1. zboží nesmí být použito
2. zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno - v opačném případě bude cena snížena o náklady potřebné k uvedení zboží do původního stavu
3. zboží musí být v originálním obalu a kompletní, visačky na zboží nesmí být odstřiženy nebo porušeny, včetně příslušenství, návodu, apod.
4. společně s vráceným zbožím je nutno zaslat také veškeré doklady vydané při prodeji
5. zboží nesmí být zpět zasíláno na dobírku, taková to zásilka nebude přijata!

V případě nesplnění podmínek "Storno objednávky ze strany kupujícího"  nebudeme akceptovat
odstoupení od spotřebitelské kupní smlouvy a zboží bude vráceno zpět zákazníkovi na jeho náklady.

Objednávky:
Každá objednávka musí splňovat určité náležitosti důležité pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení požadovaného zboží k zákazníkovi.
Je nutno uvést minimálně tyto údaje:
- jméno a příjmení kupujícího, případně název firmy včetně IČO .
- přesné místo dodání včetně PSČ , případně fakturační adresu
- kontaktní e-mail adresu, číslo telefonu - pro ověření objednávky, případně pro nabídku náhrady zboží
- přesný název zboží
- počet kusů, barvu a velikost
 Objednávka zboží, které je označeno "Na dotaz" - se zákazníkem bude dohodnut termín dodání.

Ověření a zrušení objednávky
Prodejce si vyhrazuje možnost telefonicky ověřit platnost objednávky.
Objednávka je považována za závaznou, není-li stornována e-mailem v den objednání.
 
Doprava a platba
V České republice zboží zasíláme prostřednictvím české pošty formou obchodního balíku na dobírku.
Cena za dopravu Českou poštou je 120,- Kč s DPH. Při objednání zboží v ceně nad 2.000,- Kč s DPH je dopravné zdarma.
Do zahraničí zboží nezasíláme. 
  
Platba za zboží
Veškeré ceny uvedené v našem e-obchodě jsou konečné, včetně DPH 21%.
Při placení zboží nabízíme několik variant.
 
Dobírkou                    - zboží zaplatíte až při dodání hotově přepravci - ten zašle příslušný obnos na náš bankovní účet
Převodem z účtu        - zboží zaplatíte před zasláním na základě údajů, které Vám zašleme na Vámi zadaný kontakt.

Přechod vlastnického práva
Zboží až do úplného zaplacení zůstává majetkem prodejce.


Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží, záruka
Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků.
Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží.
Není možné zaměňovat vady zboží s běžným opotřebením.
Vadu zboží je nutno reklamovat ihned při jejím vzniku.

Reklamace zboží
Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele z.č.634/1992 Sb.

Postup uplatnění reklamace
Zboží k reklamačnímu řízení je možné zaslat na adresu BIVAK SPORT, Albrechtická 29,  794 01 Krnov.  
Zákazník je povinen poslat reklamované zboží kompletní a s reklamačním zápisem, který musí obsahovat tyto údaje:
1.Kdo zboží reklamuje – jméno a příjmení, adresu bydliště, kontaktní telefon, e-mail
2.Datum reklamace
3.Doložit doklady dodané při nákupu výrobku – doklad o nákupu výrobku (daňový doklad, záruční list, návody k použití apod.)
4.Název výrobku a příp. výrobní čísla - v souladu se záručním listem
5.Popis vady výrobku a jakým způsobem k zjištění vady došlo
6.Podpis reklamujícího

V přídadě vrácení částky za reklamci či vrácené zboží upřednostňujeme zasílání finanční částky na účet a proto uvádějte číslo účtu společně s vrácenou zásilkou.

 Zboží je nutno zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku během přepravy (včetně obalu výrobku!).  K reklamačnímu řízení bude přijato pouze zboží řádně vyčištěné, vada musí být viditelně označena.
Dodavatel se vyjádří k reklamaci do 3 pracovních dnů od přijetí zboží, vyřízení reklamace musí být provedeno max. do 30 dnů od přijetí zboží zpět dodavatelem.
Informaci k vyřizování reklamace můžete získat na telefonech, uvedených v kontaktech.


Reklamace poškozené zásilky
Příjemce je povinen zkontrolovat zjevné porušení zásilky ihned při převzetí od dopravce - veškeré porušení zásilky nebo obalu řeší zákazník s dopravcem.
Pokud poškození zásilky není patrné v okamžiku dodání, je možné ji reklamovat ve lhůtě dvou pracovních dní po jejím dodání (zásilka musí být předložena ve stavu,
ve kterém byla dodána a musí být doloženo, že k jejímu poškození nebo k úbytku jejího obsahu nedošlo až po dodání).
Zásilky, u nichž byla závada patrná již při dodání a které nebyly ihned reklamovány, nebude již později možno reklamovat (týká se poškození zásilky při přepravě).
 
 
 
Ochrana osobních údajů

Zákazník souhlasí s tím, že prodávající jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tedy údaje uvedené v objednávce, bude  využívat pouze pro obchodní účely
při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Tento souhlas může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením kupujícího učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu. 
 
Požadované údaje - fyzická osoba
Každý zákazník musí při registraci uvést údaje nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky. Je-li zákazník fyzická osoba, jsou vyžadovány následující údaje:
· jméno a příjmení
· úplnou poštovní adresu dodání zboží  tj. ulice, město, PSČ
· funkční e-mailový odkaz, číslo telefonu
Všechny tyto informace jsou nezbytné pro jednoznačnou identifikaci kupujícího. Údaje jsou používány pro vykrytí objednávky,
realizaci a zaúčtování platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a dále pro veškerou komunikaci se zákazníkem.

Požadované údaje - právnická osoba
Vystupuje-li zákazník jako právnická osoba, měl by navíc uvést také údaje o firmě:
· jméno firmy dle ŽL.,fakturační adresu
· úplnou poštovní adresu dodání zboží tj. ulice, město, PSČ
· alespoň jeden funkční kontakt - telefonický a e-mailový
· kontaktní osobu
· IČO
Tyto údaje jsou důležité pro vyhotovení daňového dokladu.

Veškeré osobní údaje jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Tyto údaje jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací.
Internetový obchod www.berkner.cz si velmi váží Vaší důvěry a chrání Vaše soukromá data před zneužitím. 

Souhlas s používáním osobních dat
Používáním internetového obchodu www.berkner.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše uvedených podmínek.

Zasílání informačních sdělení
Dodržujeme zákon č. 138/2002 Sb. a své nabídky zasíláme pouze zákazníkům, kteří nám k tomu udělili svůj souhlas při registraci.
Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit v administraci osobních údajů a tím okamžitě zastavit zasílání výše uvedených informací.
Pod pojmem informace se rozumí zasílání aktuálních sdělení o mimořádných nabídkách, slevách a výprodejích zboží z naší nabídky.

Platné od 5.5..2017